Default Header Image

scurt istoric

Catedra de traumtologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a fost fondată la 1 septembrie 1962. În primii trei ani a fost condusă de către profesorul N. Gladârevski, ulterior, în perioada 1965-1968, de către profesorul Nicolae Testemițanu. Timp de 23 de ani, între 1968-1991, Catedra a fost dirijată de profesorul S. Stamatin.

În anul 1986 a fost fondată Catedra de traumatologie, chirurgie de campanie şi medicina calamităţilor a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, şef de catedră fiind numit profesorul M. Corlăteanu, care a condus-o până în 1999.

În anul 1990 a fost fondată Catedra de ortopedie şi traumatologie pentru perfecţionarea medicilor, condusă până în anul 2005 de membrul corespondent al AŞM, profesorul V. Beţişor.

În anii 1991-1998, în fruntea Catedrei de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a fost profesorul I. Marin, iar în anii 1998-2012 – profesorul F. Gornea.

În 2005, Catedra de traumatologie şi ortopedie şi Catedra de chirurgie de campanie au fost comasate, iar în anul 2010 este redenumită în Catedra de ortopedie şi traumatologie.

Începând cu anul 2011, în cadrul Catedrei s-au format cinci clinici universitare cu baza la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie și la Institutul de Medicină Urgentă. Directorii de clinici sunt: prof. univ., dr. hab. şt. med. N. Caproş, prof. univ., dr. hab. şt. med. Gh. Croitor,  prof. univ., dr. hab. şt. med. Gr. Verega, prof. univ., dr. hab. şt. med. A. Taran și conf. univ., dr. șt. med. N. Erhan.

Din data de 1 octombrie.2012, Catedra de ortopedie şi traumatologie este condusă de profesorul N. Caproş.

Pe parcursul anilor, la Catedră au activat medici ortopezi-traumatologi şi renumiţi savanţi, care au avut un rol esenţial la fondarea serviciului de ortopedie și traumatologie din Republica Moldova, devenind personalităţi notorii atât în ţară, cât şi peste hotarele ei: profesorii universitari N. Testemiţanu, S. Stamatin, I. Marin,  Larisa Iacunin, V. Beţişor, membru corespondent al AŞM, F. Gornea, S. Pîslaru, P. Moroz și V. Remizov, conferențiarii universitari P. Pulbere, C. Cozub, A. Manea, conf. univ. A. Moraru, P. Ţapu, S. Ojog ş.a.