contacts

Catedra de ortopedie şi traumatologie

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190

Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorbă, 1

Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, str. Romană, 1