Default Header Image

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE NAȚIONALE

 

1.          În cadrul Institutului de Medicină Urgentă a început desfășurarea unui proiect nou "Managementui politraumei: Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM", (20.80009.8007.07, perioada 2020-2023), în care sunt implicați colaboratorii al Catedrei de ortopedie și traumatologie - prof. univ. N.Caproș, asist. univ. dr. șt. med. Anna Kusturova, as. univ.Gr.Sîrghi:

Obiectivele generale:

- Elaborarea și implementarea unor metode noi în diagnosticul și tratamentul pacienţilor politraumatizati.

- Elaborarea unor recomandări clinice privind acordarea ajutorului medical pacienților politraumatizați.

- Impactul ştiinţific, social şi economic preconizat

- Analiza studiilor retrospective privind problema politraumatismului, cu leziune dominantă a organelor interne, cu instabilitatea hemodinamică, pentru a determina principalele factori care influențează rezultatele tratamentului.

- Studierea literaturii de specialitate privind problematica și experiența centrelor specializate în managementul pacienților politraumatizați, în special cu afectarea dominantă a organelor interne.

- Determinarea posibilitîților de îmbunătățire a tacticilor de tratament la pacienții cu politraumatism pe baza utilizării tehnologiilor moderne minimal invazive.

 

2. În colaborare cu Laboratorul de Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare și în cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie, la Catedra de ortopedie și traumatologie se desfăsoară cercetarea cu tematica ”Artrodezele selective în instabilitatea articulației pumnului” de către doctorandul V. Iacubițchii, perioada 2016-2020. Lucrările sunte efectuate sub conducerea prof. univ., dr. hab. șt. med. Caproș Nicolae și conducător prin cotutelă prof. univ., dr. hab. șt. med.,  Nacu Viorel.

Obiectivele generale:

- Elaborarea și implementarea unor metode noi în tratamentul pacienţilor cu instabilitatea articulaţiei pumnului.

- Evaluarea după scale de evaluare internationale a rezultatelor tratamentului chirurgical al pacienților cu instabilitatea articulației pumnului tratați prin metode standard și metode noi implementate.

- Optimizarea rezultatelor tratamentului chirurgical al instabilității articulației pumnului la pacienții cu artroză deformantă

- Impactul ştiinţific, social şi economic preconizat

- Elaborarea unei grefe noi combinate pentru utilizarea in tratamentului chirurgical al  instabilitatii articulației pumnului.

- Ameliorarea diagnosticului și tratamentului chirurgical prin artrodeza selectivă al pacienților cu instabilitatea articulației pumnului.

 

3. În cadrul Institutului de Medicină Urgentă  sunt în curs de lucru 15 proiecte doctorale care efectuază studiile clinice în cadrul IMU, de către studenții-doctoranzi ai Catedrei de ortopedie și traumatologie.

În cadrul Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie sunt în curs de lucru 3 proiecte doctorale care efectuază studiile clinice în cadrul SCTO, de către studenții-doctoranzi ai Catedrei de ortopedie și traumatologie:

 

PROIECTE INTERNAȚIONALE

1. Colaborarea Moldo-SUA”Implementarea principiilor ATLS (suportul vital avansat în traumă) în Republica Moldova” - colaborarea Catedrei de ortopedie și traumatologie a USMF ”Nicolae Testemitanu”, Asociației Ortopezilor și Traumatologilor din Republica Moldova și Colegiul American al Chirurgilor din Statele Unite ale Americii.

 Durata proiectului: este începând cu anul 2016 pe o durata nedefinită.

Director proiect: prof. univ., dr. hab. şt. med. Gheorghe Croitor

Obiectivele generale:

- Implementarea principiilor ATLS în RM pentru îmbunătațirea asistenței pacientului politraumatizat grav.

- Impactul ştiinţific, social și economic preconizat:

- Organizarea cursurilor ATLS în RM cu participarea instructorilor internaționali și autohtoni, pentru medici și medici-rezidenți din diferite specialități din țară, câte 16 participanți la un curs. Impactul final este creșterea eficacității tratamentului pacientului politraumatizat cu reducerea mortalității și invalidizării.

În luna iunie 2016 o echipă de 16 persoane a fost instruită în cursul ATLS în Nottingham, Marea Britanie, 8 persoane au devenit ATLS provideri, 8 persoane ATLS instructori.

S-a început organizarea cursului ATLS în Republica Moldova cu o echipă de instructori internaţionali şi autohtoni ce va avea loc în anul 2017.

Rezultate obţinute:

 

-             Anul 2017 - desfășurarea a 3 cursuri ATLS în care au fost instruiți în total 48 de medici autohtoni, cursurile s-au desfășurat în cadrul centrului de simulare a USMF ”Nicolae Testemitanu”, cursurile s-auesfășurat finalizat cu test și examen practic, obținând certificat de provider ATLS, recunoscut la nivel internațional. În anul 2018 s-a desfășurat al IV-lea curs ATLS în perioada 05.02.2018-07.02.2018, în care au fost instruiți medici autohtoni, cursurile s-au desfășurat în cadrul centrului de simulare a USMF ”Nicolae Testemitanu”, cursurile s-au finalizat cu test și examen practic, obținând certificat de provider ATLS, recunoscut la nivel internațional.

S-a început organizarea cursului ATLS în Republica Moldova cu o echipă de instructori internaţionali şi autohtoni ce va avea loc în anul 2019.

 

 

2.          Colaborarea Moldo-Elvețiană ”AOTrauma Moldova”. Începând cu anul 2016 se formează o colaborarea a Catedrei de ortopedie și traumatologie și Asociației Ortopezilor și Traumatologilor din Republica Moldova cu societatea AO Trauma al AO Foundation (Ascociație internațională a ortopezilor și traumatologilor) cu sediul central în Elevția. Ca urmare al acestei colaborări s-a deschis o filială și în Republica Moldova – ”AO Trauma Moldova”. Responsabili pentru aceasta sunt conf. univ., dr. șt. med, Al. Bețișor și asist. univ. V. Ungurean. Numărul membrilor fiind 15.

Obiectivele generale:

- Acces la datele informaționale al AO Foundation

- Schimb de experiență cu societatea internațională de Ortopedie și Traumatologie

- Organizarea și participare la cursuri de formare la nivel internațional.

 

 

 

Rezultate obţinute:

22.04.2021 – Webinar Online AOTrauma Moldova ”Violarea principiile de osteosineteză”. Organizat AOTrauma Moldova, Catedra Ortopedie și Traumatologie, Asociația Ortopezilor și Traumatologilor din RM cu suportul AOTrauma. Responsabili: dr. șt. med. conf. univ. Al. Bețișor, dr. N. Bajurea, dr. șt. med. asist. univ. S. Ursu, dr. șt. med. asist. univ. D. Hîncota. Invitați: Dr. Mircea Radu Popescu, Timișoara, România. Participanți înregistrați - 110 de participanți. (https://aofoundation-org.zoom.us/j/95002515443#success)

25.09.2021 - Seminar AOTrauma Moldova ”Principiile de osteosineteză”. Organizat AOTrauma Moldova, Catedra Ortopedie și Traumatologie, Asociația Ortopezilor și Traumatologilor din RM cu suportul AOTrauma. Responsabili: dr. șt. med. conf. univ. Al. Bețișor, dr. N. Bajurea, dr. șt. med. asist. univ. S. Ursu, dr. șt. med. asist. univ. D. Hîncota. Participanți la seminar - 30 de participanți (inclusiv 15 medici rezidenți).

05.11.2021 - Seminar AOTrauma Moldova ”Fracturile de șold și femur”. Organizat AOTrauma Moldova, Catedra Ortopedie și Traumatologie, Asociația Ortopezilor și Traumatologilor din RM cu suportul AOTrauma. Responsabili: conf. univ., dr. șt. med. Al. Bețișor; dr. N. Bajurea; asist. univ., dr. șt. med. D. Hîncota; asist. univ. V. Madan; asist. univ. V. Iacubițchii. Invitați: Mark Jackson – Marea Britanie; Anna Ekman – Suedia. Participanți la seminar - 90 de participanți (inclusiv 25 medici rezidenți).

 

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

anul 2021

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

din străinătate

cu impact factor ISI:

- Kusturov, V.; Kusturova, A. Minimally Invasive Osteosynthesis in the Treatment of Associated Pelvic Trauma. In: Acta Scientific Orthopaedics. 2021, 4 (6), pp.07-12. ISSN: 2581-8635. ISI IF  0,810 https://actascientific.com/ASOR-4-11.php

Recenzate:

- SÎRGHI, G.A.; KUSTUROV, V.I.; CAPROŞ, N.F.; KUSTUROVA, A.V.; UNGUREAN, V.S., Pelvic fracture - modern aspects of the problem (review literary). In: Scientific look into the Future. Nr. 21 (1), p.77-85. РИНЦ, INDEX COPERNICUS (ICI97,55) ISSN 2415-766Х (Print) ISSN 2415-7538 (Online) https://www.scilook.eu/index.php/slif/issue/view/slif21-01/slif21-01

- КУСТУРОВ, В. И.; КУСТУРОВА, А. В. Фиксация таза при повреждении заднего полукольца у пострадавших с политравмой. В: Гений Ортопедии. 2021, nr.6, preprint. ISSN 1028-4427 (Print) ISSN 2542-131X (Online). http://ilizarov-journal.com/index.php/go/issue/view/246

 

din țara

- IACUBITCHII, V.; BETISOR, A.; ERHAN, N. The use of the constrained prosthesis in the difficult primary knee arthroplasty. Moldovan Medical Journal, 2021, vol. 64, nr. 5, p. 11-15. ISSN 2537-6373

- TARAN, A. Treatment approaches of electrical injuries. Moldovan Medical Journal, 2021, vol. 64, nr. 5, p. 38-41. ISSN 2537-6373.

- Paladii, I.; Kusturov, V.; KusturovA, A.; Malcova, T.; Ghidirim, Gh. Аspecte generale in сonduita gravidelor cu traumatism. În: Arta Medica.. Chişinău, 2021. nr.1(78), p.16-20 ISSN:1810-1852.

- PULBERE, O. Greeting Letter from Professor. In: Journal of physical rehabilitation and sports medicine. Chisinau, 2021. Vol. Nr. III, p. 16. ISSN 2587-3709

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

în străinătate

- Sirghi, G.A.; Kusturov, V.I.; Caproș, N.F.; Ungurean, V.S.; Kusturova, a.v.; MELNIC, V.S.; VEVERITA I.I. Minimally invasive ostteosynthesis in pelvic trauma – clinical case of minimally invasive osteosynthesis 360 – degree. In: Proceedings of the 3th international scientific and practical conference “Recent scientific investigation”. Oslo, Norway, 16-18 Sept 2021, nr.74, pp.271-282 ISBN 978-82-7346-353-1. https://www.interconf.top/documents/2021.09.16-18.pdf

- Sirghii, G.A.; Kusturov, V.I; Caproș, N.F.; Kusturova, A.V.; Ungurean, V.S. Minimally invasive osteosynthesis in pelvic trauma – approaches and visions from clinical practice. In: Proceedings of the 2nd international scientific and practical conference “Theory and practice of science: key aspects”. Rome, Italy, 7-8 April 2021, nr.49, pp.484-492. ISBN 979-1-293-10109-3 https://www.interconf.top/documents/2021.04.7-8.pdf

- Sirghii, G.A.; Kusturov, V.I; Caproș, N.F.; Kusturova, A.V.; Ungurean, V.S.; Garas, I.I. Sacral bone fractures – classification, management and challenges of treatment. In: Proceedings of the 8th international scientific and practical conference “Scientific horizon in the context of social crises”. Tokyo, Japan, 11-12 April 2021, nr.50, pp.439-447. ISBN 979-1-293-10109-3 https://www.interconf.top/documents/2021.04.11-12.pdf

- Sirghii, G.A.; Kusturov, V.I; Caproș, N.F.; Kusturova, A.V.; Ungurean, V.S. Visions of anterior hemi-pelvis lesions and their treatment. In: Proceedings of the 9th international scientific and practical conference “Science and practice: implementation to modern society”. Machester, Great Britain, 18-19 April 2021, nr.51, pp.651-659. ISBN 979-1-293-10109-37 https://www.interconf.top/documents/2021.04.18-19.pdf

- Sirghii, G.A.; Kusturov, V.I; Caproș, N.F.; Ungurean, V.S.; Kusturova, A.V. Incidence of pelvic fractures in patients who received medical assistance at the Institute of emergency medicine. In: Proceedings of the 9th international scientific and practical conference “International forum: problems and scientific solutions”. Melbourne, Australia, 25-26 April 2021, nr.53, pp.433-438. ISBN 979-1-293-10109-3 https://www.interconf.top/documents/2021.04.25-26.pdf

- Sirghii, G.A.; Kusturov, V.I; Caproș, N.F.; Ungurean, V.S.; Kusturova, A.V. Pre-hospital management of the patient with suspected pelvic fracture, review literary and clinical practice. In: Proceedings of the 4th international scientific and practical conference “Recent scientific investigation”. Talin, Estonia, 4-5 Oct 2021, nr.77, pp.271-282 ISBN 978-82-7346-353-- Сыргий, Г.А.; Кустуров, В.И.; Капрош, Н.Ф.; Кустурова А.В.; Унгурян В.С. Травма таза – общее рассуждение. In: Proceedings of the 8th international scientific and practical conference “Challenges in science of nowadays”. Washington, USA, 4-5 April 2021, nr.48, pp.810-818. ISBN 979-1-293-10109-3  https://www.interconf.top/documents/2021.04.4-5.pdf

 

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

în străinătate

1.             GHIDIRIM, GH.; KUSTUROV, V.; MISIN, I.; KUSTUROVA A. Dispozitiv extern pentru fixarea coastelor. În: Catalogul Salonului internațional al cercetării științifice, inovăriii și inventicii, “PRO-INVENT 2021”, ediția a XIX. 20-22 octombrie 2021. Cluj-Napoca, România, p.142. https://proinvent.utcluj.ro/img/catalogs/2021.pdf

2.             GHIDIRIM, GH.; KUSTUROV, V.; MISIN, I.; KUSTUROVA A. Dispozitiv extern pentru fixarea coastelor. Proceedings of the 13-th Edition of European Exhibition of Creativity and Innovation “EURO INVENT-2021”. 20-22 mai 2021. Iași, România, p.239. http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf

3.             Ghidirim, Gh.; Kusturov, V.; Paladii, I.; Kusturova, A. Particularităţile tratamentului fracturii oaselor pelviene în politraumatism. În: Chirurgia. Editura CELSIUS a Conferinţei Naţionale de Chirurgie. România, 9-12 iunie 2021. Abstracts, vol.116 (Suppl 1), pag.S86,. https://cnchirurgie.ro

4.             Ghidirim, Gh.; Paladii, I.; Kusturov, V.; Kusturova, A.  Сonduita gravidelor cu traumatism centurii pelviene. În: Chirurgia. Editura CELSIUS a Conferinţei Naţionale de Chirurgie. România, 9-12 iunie 2021. Abstracts, vol.116 (Suppl 1), pag. S84, https://cnchirurgie.ro

5.             Ghidirim, Gh.; Paladii, I.; Kusturov, V.; Kusturova, A. Evaluarea severităţii traumatismului pelvinului la gravide. In: Chirurgia. Editura CELSIUS a Conferinţei Naţionale de Chirurgie. România, 9-12 iunie 2021. Abstracts, vol.116 (Suppl 1), pag.S85. https://cnchirurgie.ro

6.             KUSTUROVA, A.; KUSTUROV, V.; CAPROŞ, N. Osteosynthesis of the bones of the leg-tibiofibular syndrome. In: Proceedings of the 13-th Edition of European Exhibition of Creativity and Innovation “EURO INVENT-2021”. 20-22 mai 2021. Iași, România, p.241.http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf

7.             Кустуров, В.; Кустурова, А.; Паладий, И., Применение компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову при повреждении тазового кольца в родах. În: XI Международная научно-практическая конференция "Илизаровские чтения”. Kurgan, Rusia, 2021. (online). Materiale conferinței, p.167-169. http://meeting.ilizarov.ru/uploads/news/files/60caf0d3059fd.pdf

8.             Кустуров, В.; Кустурова, А.; Паладий, И.; Сырги, Г. Клинико-рентегологическая характеристика заживления переломов костей таза. În: a XII Congresului Internaţional on-line "Невский радиологический форум-2021", 7-10 aprilie 2021. Revistă “Лучевая диагностика“, nr.S(12), p.115-116, Sankt-Peterburg, 2021. ISSN 2079-5343(Print), ISSN  2079-5351 (online). https://nrfspbra.ru/img/up/images/-2021/sponsory/Luch_diag_No_0S-2021.pdf

9.             Кустуров, В.; Паладий, И.; Кустурова, А.; Сырги, Г. Особенности лечения сочетанных травм у пострадавших старшей возрастной группы. În: VIII Congres internaţional- online «Проблема остеопороза в травматологии и ортопедии»,. 19-20 februarie 2021, Moscova, p.43-45. https://drive.google.com/file/d/1JpsYsdE01PvLQuPsxPgQIbvXndgmH1sY/view

10.         КУСТУРОВ, В.И.; КУСТУРОВА, А.В.; СЫРГИ, Г.А. Компрессионно-дистракционный остеосинтез при нестабильных переломах таза у пострадавших с политравмой. În: XI Международная научно-практическая конференция "Илизаровские чтения”, 16-18 iunie 2021, Kurgan,. Rusia (online).  Materiale conferinței, p.164-167, http://meeting.ilizarov.ru/uploads/news/files/60caf0d3059fd.pdf

11.         Паладий, И.; Гидирим, Г.; Kустуров, В.; Кустурова, А. Информативность ультразвуковой диагностики при травме беременных. În: a XII Congresului Internaţional on-line "Невский радиологический форум-2021", 7-10 aprilie 2021. Revistă “Лучевая диагностика“, nr.S(12), p. 174-175, Sankt-Peterburg, 2021. ISSN 2079-5343(Print), ISSN  2079-5351 (online). https://nrfspbra.ru/img/up/images/-2021/sponsory/Luch_diag_No_0S-2021.pdf

 

- manifestări internaţionale care au avut loc în Republica Moldova

1.             COJOCARI, Ș.; IGNATOV, O.; COBZAC, V.; BRANIȘTE, T.; MONAICO, E. V.; TARAN, A.; NACU, V. Zinc Oxide and Gallium Nitride Nanoparticle Application in Biomedicine: A Review. In: Abstract book, 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. November 3-5, 2021, Chisinau, Republic of Moldova, S4-1.8, p. 91.

 

- naționale

1.             ANTON C., VEREGA G. Utilizarea anastomozelor limfatico-ve­noase în managementul chirurgical al limfedemului postmastectomie. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 336.

2.             AVRAMCIUC,V.; KUSTUROVA, A. Leziuni asociate la pacienţii cu traumatism al aparatului locomotor. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p.338.

3.             BALAN E., NACU V., VEREGA G. Particularități de conservare a alogrefelor osoase cu perspectiva reincluderii lor în organismul gazdă. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 347.

4.             BULAT D., ERHAN N., OLARU A. Restabilirea artroscopică a ligamentului incrucișat anterior. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 343.

5.             CEBOTARI, D., IORDĂCHESCU, R., STOIAN, A., FORTUNA, E., VEREGA, G. Aplicabilitatea lamboului plantar medial. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 344

6.             CÎRSTEA N., COJOCARI Ș., VACARCIUC, I., CAPROȘ, N., BUZU, D., URSU, S. Tratamentul chirurgical al fracturilor oaselor metacarpiene. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 354.

7.             ERHAN, N. N., ERHAN, N., IACUBITCHII, V. Chirurgia artroscopică bankart în tratamentul instabilității anterioare ale umărului. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 353.

8.             FORTUNA E., STOIAN A., MIHALUTA V., BUZU D., VEREGA G. Maladia Dupuytren – particularități de tratament. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 349.

9.             GUZUN A., MADAN V., GLAVAN A., MUNTEANU A., VACULA I., BURUIANA G. Artrodeza primară sau reducerea deschisă și osteosinteza fracturilor de pilon tibial cu cominuție severă. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 341.

10.         HRISHIKESH, S.; KUSTUROVA, A. Modern approaches in pelvic fractures management. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 352.

11.         IACUBIȚCHII V., BEȚISOR A., ERHAN N. Utilizarea protezei constrânse în artroplastia primară dificilă de genunchi. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 335.

12.         KUSTUROV V., PALADII I., KUSTUROVA A. Lezarea structurilor inelului pelvian în timpul naşterii la multipare. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 348.

13.         MADAN V. CROITOR G., CAPROȘ N., GLAVAN A., GUZUN A., VACULA I. Managementul chirurgical al fracturilor de platou tibial. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 339.

14.         MOISEI, D., TARAN, A. Terapia antișoc în tratamentul pacientului electrocutat. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 350.

15.         PAVLOVSCHI E., VEREGA G., STOIAN A. Protocolul operator alo­translant osos vascularizat. Următoarea etapă de studiu experimental in vivo. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 333.

16.         POPA D., FEGHIU L., FURTUNĂ L., OSTAHI Ș., VEREGA G. Lamboul corticoperiosteocutanat perforant tibial posterior (LPTPC) în reconstrucția defectelor tisulare ale gambei. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 340.

17.         SCUTARU V., COJOCARI S., VACARCIUC I., BUZU D., CAPROS N. Traumatismele asociate ale nervilor periferci. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 342.

18.         SÎRGHI G., CAPROȘ N., UNGUREAN V. Trauma pelvină: con­siderente generale și practica clinică. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 351.

19.         STOIAN A., PAVLOVSCHI E., NACU V., SANJA S., BIRGIT A., HILFIKER A. Principii de decelularizare a grefelor osoase vascularizate În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 337.

20.         TARAN A. Tactica activ-chirurgicală de tratament a electrotraumatismelor. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 334.

21.         TROFAILA D., COJOCARI Ș., VACARCIUC I., BUZU D., URSU S., CAPROȘ N. Sindromul de tunel la nivelul membrului superior: diagnosticul și tratamentul chirurgical. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 345.

22.         VACULA I., CAPROȘ N., MADAN V., GUZUN A., BURUIANA G., BABALIC A. Managementul și tratamentul pacientului poli­traumatizat (case report). În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 346.

23.         ZABUTNAIA, M., IORDACHESCU, R., STOIAN, A., CEBOTARI, D., VEREGA, G. Complicațiile în chirurgia estetică a feței și tratamentul acestora. În: Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova. Culegeri de rezumate, p. 354.

 

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/ POSTERE LA CONFERINŢE

 

COMUNICĂRILOR ORALE

- din străinătate

1.             CEBOTARI, D., IORDACHESCU, R., STOIAN, A., FORTUNA, E., VEREGA, G. Aesthetical expression in the traumatized hand. 15 th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, June 24-27, 2021.

2.             ERHAN, N., CEBOTARI, A., ERHAN, N. JR., BELOUS, A., SADOVSCHII, R. Total arthroplasty in the treatment of gonarthrosis with valgus deformity. 41st SICOT ORTHOPAEDIC WORLD CONGRESS, 15-18 September 2021.

3.             FEGHIU, L., VEREGA, G., OSTAHI, S., FURTUNA, L., POPA, D. Corticoperiosteocutaneous tibial posterior perforator flap in treatment of tissular defects in calcaneal area. Case report. 15 th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, June 24-27, 2021.

4.             FORTUNA, E., STOIAN, A., MIHALUTA,V., IORDACHESCU, R., VEREGA, G. Trauma as a trigger for Dupuytren disease or a coincidence? 15 th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, June 24-27, 2021.

5.             PAVLOVSCHI, E., STOIAN, A., VEREGA, G., NACU, V. The vascularized bone allotransplantation- in vivo experiment. Preliminary report. 4th International European Conference of Interdisciplinary Scieantific Research. August 8-9, 2021, Warsaw, Poland.

6.             VEREGA, G., STOIAN, A. Versatility of the osteo-fascio-cutaneous flaps. 15 th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, June 24-27, 2021.

 

 

-din țară

1.             ANTON C., VEREGA G. Utilizarea anastomozelor limfatico-ve­noase în managementul chirurgical al limfedemului postmastectomie. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

2.             AVRAMCIUC,V.; KUSTUROVA, A. Leziuni asociate la pacienţii cu traumatism al aparatului locomotor. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

3.             BALAN E., NACU V., VEREGA G. Particularități de conservare a alogrefelor osoase cu perspectiva reincluderii lor în organismul gazdă. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

4.             BETISOR, A. Periprosthetic fractures: Around THR, Around TKR, Around prior internal fixation. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

5.             BETISOR, A. THA vs Hemi vs Bipolar. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

6.             BULAT D., ERHAN N., OLARU A. Restabilirea artroscopică a ligamentului incrucișat anterior. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

7.             GUZUN A., MADAN V., GLAVAN A., MUNTEANU A., VACULA I., BURUIANA G. Artrodeza primară sau reducerea deschisă și osteosinteza fracturilor de pilon tibial cu cominuție severă. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

8.             HINCOTA, D. Intraarticular fractures and Hoffa. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

9.             HINCOTA, D. Nail vs DHS. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

10.         HINCOTA, D. Utilizarea placilor cu stabilitate unghiulara in patologia membrului pelvin. AO Trauma Moldova Seminar – Principii de osteosinteză, 25 Septembrie 2021, Cahul.

11.         IACUBIȚCHII V., BEȚISOR A., ERHAN N. Utilizarea protezei constrânse în artroplastia primară dificilă de genunchi. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

12.         IACUBITCHII, V. Fractures of the hip & femur in children. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

13.         MADAN V. CROITOR G., CAPROȘ N., GLAVAN A., GUZUN A., VACULA I. Managementul chirurgical al fracturilor de platou tibial. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

14.         MADAN, V. Complicatiile in cadrul osteosintezei cu placi: Ce a mers gresit ? AO Trauma Moldova Seminar – Principii de osteosinteză, 25 Septembrie 2021, Cahul.

15.         MADAN, V. Femoral shaft fractures: IMN in polytrauma & DCO: Physiology of reaming. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

16.         MADAN, V. Hip fractures: Intracapsular fractures. Fixation vs Hemiarthroplasty. AO Trauma Seminar – Fractures of Hip and Femur, 5 November 2021, Chisinau.

17.         OLARU, A., POGOREȚ, V. Durerea cronică oncologică. Curs educational – Managementul durerii cornice. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

18.         PAVLOVSCHI E., VEREGA G., STOIAN A. Protocolul operator alo­translant osos vascularizat. Următoarea etapă de studiu experimental in vivo. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

19.         POPA D., FEGHIU L., FURTUNĂ L., OSTAHI Ș., VEREGA G. Lamboul corticoperiosteocutanat perforant tibial posterior (LPTPC) în reconstrucția defectelor tisulare ale gambei. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

20.         SCUTARU V., COJOCARI S., VACARCIUC I., BUZU D., CAPROS N. Traumatismele asociate ale nervilor periferci. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

21.         SÎRGHI G., CAPROȘ N., UNGUREAN V.. Trauma pelvină: con­siderente generale și practica clinică. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

22.         STOIAN A., PAVLOVSCHI E., NACU V., SANJA S., BIRGIT A., HILFIKER A. Principii de decelularizare a grefelor osoase vascularizate. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

23.         TROFAILA D., COJOCARI Ș., VACARCIUC I., BUZU D., URSU S., CAPROȘ N. Sindromul de tunel la nivelul membrului superior: diagnosticul și tratamentul chirurgical. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

24.         URSU, S. Utilizarea placilor cu stabilitate unghiulara in patologia membrului toracic. AO Trauma Moldova Seminar – Principii de osteosinteză, 25 Septembrie 2021, Cahul.

25.         VACULA I., CAPROȘ N., MADAN V., GUZUN A., BURUIANA G., BABALIC A. Managementul și tratamentul pacientului poli­traumatizat (case report) . Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

 

POSTERE

-din străinătate

1.             ERHAN, N., CEBOTARI, A., ERHAN, N. JR., BELOUS, A., SADOVSCHII, R. Arthroscopic management of bone defects in cronic anterior shoulder instability. 41st SICOT ORTHOPAEDIC WORLD CONGRESS, 15-18 September 2021.

-din țară

1.    FORTUNA E., STOIAN A., MIHALUTA V., BUZU D., VEREGA G. Maladia Dupuytren – particularități de tratament. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

2.    KUSTUROV V., PALADII I., KUSTUROVA A. Lezarea structurilor inelului pelvian în timpul naşterii la multipare. Conferinţa ştiinţifică anuală consacrată Zilelor Universității  USMF "Nicolae Testemiţanu", 20-22 octombrie, 2021, Chişinău, Moldova.

 

- lucrări metodice (în țară)

- KUSTUROVA A. Screening-ul școlar în depistarea precoce a diformităților coloanei vertebrale la elevi. Recomandări metodice. USMF "Nicolae Testemiţanu". Chișinău, 2021, 48 p.

PREMII LA EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE DE INVENȚII ȘI INOVAȚII

1.         GHIDIRIM, GH.; KUSTUROV, V.; MISIN, I.; KUSTUROVA, A.; Device for external fixation of ribs; Diploma of Gold Medal; Salon internațional al cercetării științifice, inovăriii și inventicii, “PRO INVENT-2021”, ediția a XIX. 20-22 octombrie 2021. Cluj-Napoca, România. https://proinvent.utcluj.ro/documente/medalii2021.pdf

2.         GHIDIRIM, GH.; KUSTUROV, V.; MISIN, I.; KUSTUROVA, A.; Device for external fixation of ribs; Diploma of Silver Medal; European Exhibition of Creativity and Innovation “EURO INVENT-2021”, the 13-th Edition, 20-22 mai 2021, Iași, România.

3.         KUSTUROVA, A.; KUSTUROV, V.; CAPROŞ, N.; Osteosynthesis of the bones of the leg-tibiofibular syndrome; Diploma of Silver Medal; Salon internațional al cercetării științifice, inovăriii și inventicii, “PRO INVENT-2021”, ediția a XIX. 20-22 octombrie 2021. Cluj-Napoca, România. https://proinvent.utcluj.ro/documente/medalii2021.pdf

4.         BIRCA, R., STRATAN, V., NACU, V., VEREGA G. The method for restoration of cancellous bone defects using the induced memebrane method in association with demineralized cancellous xenon plasty and stem cell cultures. Diploma of Bronze Medal; European Exhibition of Creativity and Innovation “EURO INVENT-2021”, the 13-th Edition, 20-22 mai 2021, Iași, România.

5.         KUSTUROVA, A.; KUSTUROV, V.; CAPROŞ, N.; Osteosynthesis of the bones of the leg-tibiofibular syndrome; Diploma of Excellence; European Exhibition of Creativity and Innovation “EURO INVENT-2021”, the 13-th Edition, 20-22 mai 2021, Iași, România.

 

 

Obiecte de proprietate intelectuală

- KUSTUROVA, A.; KUSTUROV, V.; CAPROŞ, N. Fixator pentru sinteza sindesmozei tibiofibulare. Brevet de invenție MD 1550 din 2020.05.15 (Hotărâre din 2021.07.31).