Publicaţii

Manuale:

 1. Gornea F., Marin I., Ţapu P. Caproş N., Verega Gr., Tofan I., Ojog S., Moraru A., Vacarciuc I. Ortopedie şi Traumatologie, ediţia a II-a. „Medicina”, Chişinău, 2010, 587 p.
 2. Gornea, F., Marin, I., Ţapu, P., Caproş, N., Verega, Gr., Tofan, I., Ojog, S., Moraru, A., Vacarciuc, I. Ortopedie şi Traumatologie. „Medicina”, 2006, 532 p.
 3. Marin, I., Stamatin, S., Pulbere, P. Chirurgie de campanie. „Civitas”, Chişinău, 1997, 208 p.
 4. Stamatin, S., Marin, I., Pulbere, P. Traumatologie şi ortopedie. „Universitas”, Chişinău, 1993, 378 p.

Pe parcursul anilor de la fondarea catedrei în 1962 colaboratorii catedrei au fost susţinute 14 teze de doctor habilitat, 34 – teze de doctor în medicină, 3 culegeri de lucrări, peste 480 de inovaţii, 52 invenţii, 1580 de articole în reviste naţionale şi internaţionale:

 1. Babiuc, Vs., Babiuc, Vc., Gurievschi, Nadejda. Arsurile în diferite condiţii climaterice. „Sirius”, Chişinău, 2008, 212 p.
 2. Caproş, N. Elemente de patologie a coloanei vertebrale. „Prometeu”, Chişinău, 2009, 149 p.
 3. CAPROŞ N.; Rolul intervenţiilor chirurgicale de decompensare şi stabilizare în tratamentul  consecinţelor traumatismelor vertebrale grave: Arta; Medica, 2010, 2(41), pag. 77, ISSN:1810-1852.
 4. CAPROŞ N., MEREUŢĂ I., DASCALIUC I., OLARU A., COJOCARU P. Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu diformităţi vertebrale de origine neoplazică. Materialele Conferinţei a XIII-a Naţionale a Ortopezilor-Traumatologi din Republica Moldova cu participare internaţională, consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Catedrei Ortopedie şi Traumatologie. pag. 151-153. ISSN1729-8687.
 5. Caproş N. Tratamentul chirurgical al diformităţilor vertebrale posttraumatice. „Arta medica” Nr. 1(34), Chişinău, 2009. p. 18-24.
 6. Croitor, Gh. Anatomia funcţională şi biomecanica şoldului. „Prometeu”, Chişinău, 2006, 102 p.
 7. Gornea F.; Erhan N.; Vetrilă V.; Beţişor Al.; Croitoru Gh.; Posibilităţile artroscopiei în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului. Revista de Ortopedie şi Traumatologie SOROT, vol 20 nr. 2 pag. 161-164.
 8. PULBERE O.; Microdisectomia discului intervertebral degenerate – soluţie miniinvazivă şi salvatoare de stabilitate a  segmentului vertebral lombar: Arta; Medica, 2010, 2(41), pag. 75, ISSN:1810-1852.
 9. Taran, A. Traumatismul grav combustional (tratamentul activ chirurgical precoce, profilaxia, pronosticul şi terapia afecţiunilor viscerale). „Sirius”, Chişinău, 2007, 152 p.
 10. Vacarciuc, I., Gornea, F., Ţapu, P., Buzu, D. Leziunea nervilor periferici. Protocol clinic naţional. Chişinău. 2010. 30 pag
 11. Verega, Gr., Beţişor, V., Gornea, F. Lamboul lateral brahial în tratamentul traumatismelor aparatului locomotor. „Bons-Offices”, Chişinău, 2003, 146 p.
 12. Verega, Gr. Lambourile insulare ale membrului pelvin. „Iulian”, Chişinău, 2009, 160 p.
 13. Vetrilă V.; Erhan. N.; Darciuc M.; Sutura artroscopică transglenoidală a leziunii Bankart- o metodă de tratament în instabilitatea anterioară a umărului. Revista română de Ortopedie şi Traumatologie SOROT vol. 20 nr. 2 pag. 279-283.
 14. Верега Гр..Фегю Л.; Нейро-кожные лоскуты в реконструктивной хирургий. Вопросы хирургии. Том 11(2(33))2010, Томск, стр 5-10. ISSN 1814-1471.
 15. Кустуров, В., Гидирим, Г., Горня, Ф. Повреждения костей таза. „Sirius”, Chişinău, 2006, 144 p.