Istoric

Catedra de traumtologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a fost fondată în 1 septembrie 1962. În primii 3 ani a fost condusă de către profesorul N. Gladârevski, apoi în anii 1965-1968 de profesorul Nicolae Testemiţanu. Timp de 23 de ani, în perioada 1968-1991, catedra a fost dirijată de profesorul S. Stamatin.

În anul 1986 a fost fondată Catedra de traumatologie, chirurgie de campanie şi medicina calamităţilor a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, şef de catedră fiind numit profesorul M. Corlăteanu, care a condus-o până în 1999.

În anul 1990 a fost fondată Catedra de ortopedie şi traumatologie pentru perfecţionarea medicilor, condusă până în anul 2005 de membrul corespondent al AŞM, profesorul V. Beţişor.

În anii 1991-1998 în fruntea Catedrei de traumatologie, ortopedie şi chirurgie de campanie a fost profesorul I. Marin, iar în anii 1998-2012 – profesorul F. Gornea.

În 2005, Catedra de traumatologie şi ortopedie şi Catedra de chirurgie de campanie au fost comasate, iar în anul 2010 este redenumită în Catedra de ortopedie şi traumatologie.

În 2011 în cadrul catedrei au fost formate 5 clinici universitare cu baza la IMSP SCTO, CNŞPMU şi CREPOR. Prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, directorii de clinici sunt numiţi profesorii universitari, dr. hab. şt. med. F. Gornea, Gh. Croitor, N. Caproş, A. Taran, Gr. Verega.

Din 01.10.2012 Catedra de ortopedie şi traumatologie este condusă de profesorul N. Caproş.

Pe parcursul anilor la catedra au activat excelenţi medici ortopezi-traumatologi şi renumiţi savanţi, care au avut un rol esenţial la fondarea serviciului de ortopedie-traumatologie în Republica Moldova, devenind personalităţi notorii atât în ţară, cît şi peste hotarele ei. Printre aceştia sunt N. Testemiţanu, prof. univ., S. Stamatin prof. univ.,I. Marin, prof. univ., Larisa Iacunin, prof. univ., membrul corespondent al AŞM, V. Beţişor, prof. univ.F. Gornea, prof. univ., S. Pîslaru, prof. univ.,  P. Moroz, prof. univ., V. Remizov, prof. univ., P. Pulbere, conf. univ., C. Cozub, conf. univ., A. Manea, conf. univ., A. Moraru, conf. univ., P. Ţapu, conf. univ. ş.a.