Emplacement

Spitalul Clinic Republican Traumatologie şi Ortopedie,Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 190

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Str. T.Ciorbă, 1

Centrul Republican Expiremental de protezare, ortopedie şi reabilitare, Str. Romană, 1