Catedra de Ortopedie și Traumatologie are colaborări naționale și internaționale de importanță majoră ce stă la baza dezvoltării științifico-practice a medicilor ortopezi-traumatologi din Republica Moldova și astfel produce un impact social important pentru a perfecționa serviciul ortoped-traumatolgic pentru populația din țară:

1.                  Proiectul ”Implementarea principiilor ATLS (suportul vital avansat în traumă) în Republica Moldova” – proiect fondat în baza colaborării Catedrei Ortopedie și Traumatologie a USMF ”Nicolae Testemitanu”, Asociație Ortopezilor și Traumatologilor din Republica Moldova și Colegiul American al Chirurgilor din Statele Unite ale Americii.
2.                  Proiectul Moldo-Polonez. Colaborare între Spitalul Clinic al Universității ”Maria Sklodowska-Curie”, or. Bialystok, Republica Polonă și USMF „Nicolae Testemitanu” Catedra de ortopedie și traumatologie și  Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie, Chișinău. Coordonator Prof. univ, dr. hab. șt. med. Taran Anatolie.
3.                  Proiectul Moldo-German „Spine”. Catedra de ortopedie si traumatologie USMF „Nicolae Testemitanu” cu Krankenhaus Rummelsberg Klinik für chirurgische und konservative Wirbelsäulentherapie. Componenta proiectului prof. univ. Nicolae Capros, as. univ. Victor Ungurean, prof. Univ. Uwe Vieveg.
4.                  Proiectul Moldo-SUASpine”. Catedra de ortopedie si traumatologie USMF „Nicolae Testemitanu” cu Department of Orthopaedic Surgery University of California. Componenta proiectului prof. univ. Nicolae Capros, as. univ. Victor Ungurean, prof. Dimitriy G. Kondrashov, M.D., FAAOS St. Mary’s Hospital  San Francisco.
5.                  Proiectul Moldo-Elvețian ”AO Trauma Moldova”. În anul 2016 se formează o colaborarea a Catedrei de Ortopedie și Traumatologie și Asociației Ortopezilor și Traumatologilor din Republica Moldova cu ramura AO Trauma al AO Foundation (Ascociație internațională a ortopezilor și traumatologilor) cu sediul central în Elevția. Ca urmare aceste colaborări s-a deschis o filială și în Republica Moldova – ”AO Trauma Moldova”. Responsabili pentru aceasta sunt conf. univ., dr. șt. med, Al. Bețișor și asist. univ. V. Ungurean.
6.                  În colaborare cu Laboratorul de Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare și Institutul de Medicină Urgentă s-au început lucrări de cercetare, efectuate sub conducerea domnului Verega Grigore, prof. univ., dr. hab. șt. med., Director Clinica Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.
7.                  În cadrul Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie au fost efectuate studiile clinice pentru 4 tema de cercetrea a tezelor de doctor la Catedra de Ortopedie și Traumatologie susținute anul curent. De asemenea sunt în curs de lucru încă 7 teme de cercetare pentru doctoranzi.
8.                  În cadrul Institutului de Medicină Urgentă sunt în lucru 3 teme de cercetare, care efectuază studiile clinice, de către doctoranzii Catedrei de Ortopedie și Traumatologie.
9.                  De asemenea în cadrul Institutului de Medicină Urgentă activează Laboratorul “Politrauma”, în care este implicată un membru al Catedrei Ortopedie și Traumatologie, asist. univ., dr. șt. med. KUSTUROVA, A. Anul curent a fost efectuat un studiu clinic și publicat un articol în Buletinul Academiei de Științe a Moldovei Științe Medicale.
10.              În cadrul Institutului Oncologic s-a efectuat studiul clinic pentru teza de doctor în științe medicale al asistentului universitar, Catedra de Ortopedie și Traumatologie, Olaru Andrei.