Direcţia principală ştiinţifică a catedrei este „Maladiile ortopedice şi traumatismele aparatului locomotor, probleme de diagnostic şi tratament”.

Pe parcursul anilor, de la fondarea catedrei în 1962, colaboratorii catedrei au susţinut 14 teze de doctor habilitat, 37 de teze de doctor în medicină, 5 culegeri de lucrări, peste 500 de inovaţii, 58 de invenţii, 1850 de articole în reviste naţionale şi internaţionale. La expoziţiile naţionale şi internaţionale pentru invenţiile prezentate au fost obţinute medalii de aur, cupa de aur (Iaşi, 2008, 2013), 7 medalii de bronz ş.a.

Organizarea manifestărilor ştiinţifice

1.  Conferinţa Naţională a „Ortopezilor traumatologilor”, ediţia  a Xll-a, din Republica Moldova cu tema „Actualităţi în Microchirurgia Reconstructivă”, 2010, Chişinău.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Grigore Verega.
 • Au participat în total – 178 de persoane, inclusiv  5 persoane din Ucraina, 7 din România şi 2 din Franţa.

2.  Congresul Vll al Ortopezilor traumatologilor din Republica Moldova cu tema „Metode contemporane de tratament al maladiilor şi traumatismelor aparatului locomotor”, 21-23 septembrie, 2011, Chişinău.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Filip Gornea.
 • Au participat în total – 205 persoane, din Ucraina – 6 persoane, din România –27 persoane, din Franţa – 2 persoane, din Rusia – 8 persoane, din Belarus – 3 persoane, Germania – 2 persoane.

3.   Conferinţa Naţională a „Ortopezilor traumatologilor”, ediţia a Xlll-a, din Republica Moldova, consacrată aniversării de 85 de ani a fondatorului serviciului ortopedie şi traumatologie, profesorului „Nicolae Testemiţanu” şi jubileului de 50 ani de la formarea catedrei ortopedie şi traumatologie cu tema „Aspecte contemporane în diagnosticul şi tratamentul patologiilor osteoarticulare a aparatului locomotor”, 14 septembrie, 2012, Chişinău.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Filip Gornea.
 • Au participat în total – 216 persoane, din Ucraina – 5 persoane, din România – 19 persoane, Germania – 2 persoane.

4.   Conferinţa Naţională a „Ortopezilor traumatologilor”, ediţia a XlV-a, din Republica Moldova, consacrată aniversării a 75 ani de la naşterea profesorului universitar Vitalie Beţişor, având tema „Tehnologii Moderne în Ortopedie şi traumatologie”, 22-23 martie 2013, Chişinău.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Gheorghe Croitor.
 • Au participat în total – 257 persoane, din Ucraina – 7 persoane, din România – 27 persoane, din Rusia – 2 persoane, din Germania – 3 persoane.

5.   Conferinţa a XV-a Naţională a „Ortopezilor traumatologilor” din Republica Moldova cu participare internaţională cu tema „Recuperarea bolnavilor de profil ortopedo-traumatologic”, în colaborare cu Catedra Reabiliatare Medicală. 18-19 octombrie, 2013, Cahul.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Gheorghe Croitor.
 • Au participat în total – 157 persoane, din Ucraina – 5 persoane, din România – 12 persoane, din Rusia – 2 persoane, din SUA – 1 persoane.

6.   Al VIII Congres Național de Ortopedie și Traumatologie, cu participare internațională. Chişinău, 12-14 octombrie, 2016, cu genericul “Osteosinteza – realizări și perspective”.

 • Preşedintele comitetului organizatoric – prof. Gheorghe Croitor.
 • Au participat în total – 270 persoane, din Ucraina – 16 persoane, din România – 48 persoane, din Rusia – 12 persoane, din Germania – 2 persoane, din Marea Britanie – 2 persoane.

În cadrul Catedrei activează Asociaţia Ortopezilor şi Traumatologilor din Republica Moldova (AOTRM).

Președintele fiind dr. hab. șt. med., prof. univ. Caproș N., vicepreședinte – dr. hab. șt. med. Verega Gr. și secretar – dr. șt. med. Vacarciuc I. Toți membrii Catedrei și medicii ortopezi-traumatologi din țară fac parte din AOTRM. În cadrul asociației se organizează şedinţe de specialitate lunare, cu invitarea ortopezilor-traumatologi din toată țara, inclusiv și ortopezi-traumatologi pediatri, în care sunt raportate și discutate diferite tematici de specialitate.

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 6 ședințe, nr. 434-440. Ședința 435 a AOTRM a fost cu participarea unor invitați de peste hotarele țării: Prof. Florin Ramadani (Austria), Dr. Dieter Pögl (Austria), Dr. Ion Bogdan Codorean (București) și au fost raportate lecții de specialitate și translări life a unor intervenții chirurgicale.

Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 6 ședințe, nr. 441-446. Ședința 442 a AOTRM a fost cu participarea unui invitat din Germania – Prof. univ. Uwe Vieweg, care a făcut un raport pe tema ”Tratamentul fracturilor C 2 la bolnavul vârstnic”. Iar pe 24 martie 2017 a fost organizată ședinața 443 ATORM consacrat anului Nicolae Testemițanu.

În perioada 26 – 30 iunie, 2017, în cadrul USMF „Nicoale Testemițanu”, la Catedra de ortopedie și traumatologie, Clinica de microchirurgie, datorită colaborării prof. univ. Grigore Verega, a avut loc un schimb de experiență în Chirurgia plastică cu specialiști din Canada. Astfel, Andrei Odobescu, MD, asistent universitar la universitatea din Iowa, secția de Chirurgie plastică și reconstructivă, și Laurence Paek, MD, chirurg plastician, CM, MSc, FRCSC, au susținut un curs de lecții pentru rezidenți și tinerii specialiști din domeniul Chirurgiei plastice și Microchirurgiei reconstructive.

Cursul a fost susținut pe durata a 4 zile, tematica acestuia fiind după cum urmează:

 • 1 zi – Lambourile trunchiului – Latissimus Dorsi. Scapular/Parascapular. Trapezius.
 • 2 zi – Lamboul DIEP, VRAM, TRAM.
 • 3 zi – Lateral Arm flap. Lateral Forearm flap.
 • 4 zi – Gorin flaps/ SCIP. Gracilis flap. Gastricnemius/ Soleus flaps. ALT flap. IMAP.

De asemenea, specialiștii din Canada au organizat un workshop hands-on cu tematica: Anastamoza vasculara microchirurgicala, în cadrul căruia rezidenții au putut învăța și practica pe materiale biologice (picioare de pui) tehnicile prezentate de invitații noștri.